Epo-Ing od 28.11.2017. pripremio je za svoje kijente nove internet stranice kako bi u 2018. i u daljnjem poslovanju mogao još bolje prenjeti informaciju o cijenama, trendovima i metodama rada!